6 תשובות
עירייה
משרד התברואה, תחייגי 106
אנונימית
משרד התברואה
משרד התברואה
שואל השאלה:
תודה רבה(:
לחייג 106 להגיד את התלונה ויבואו לפנות את החיה, דרך אגב זה אפשר גם במקרים אחרים, חמש לפני כמה ימים ראיתי פיצוץ של צינור ברחוב שלי וקראתי להם וכשחזרתי הביתה זה היה מטופל