4 תשובות
נסה לדבר איתה על זה
אנונימי
לדבר איתה למה היא לא מוכנה לקשר...
תברר ...אם זה מפחד תרגיע אוצה .
אבל אם היא לא רוצה אתה צריך לפחות לכבד אותה ולעזוב אותה.
שואל השאלה:
אבל למה לילה אחד היא זורמת איתי ויום אחר כאילו כלום?
אנונימי
אולי היא חיפשה ריגוש רגעי או שקיבלה רגליים קרות פתאום...