3 תשובות
פסיכולוגיה סוציולוגיה
שואל השאלה:
אבל זה הרבה השקעה..
לדעתי פסיכולוגיה-סולציולוגיה
או תיאטרון