3 תשובות
פשוט תאמר שאתה במצב רע ואתה צריך שקט מכולם ואני חושבת שהיא תבין
פשוט תגיד לה מה שאתה מרגיש.. תאמין לי זה הכי טוב
^ כן עדיף לומר בפנים ולא להתחמק , התחמקות היא הרבה יותר קשה וכשאתה בא ופותח בפניה הכל היא תבין אותך אולי היא תבכה וזה אבל אחר כך היא תבין