תשובה אחת
החנות יש רק בדיוטי ויקטוריה סיקרט קרמים ובשמים בדרך כלל יש בחנויות של קרמים