5 תשובות
לא
לא למה שהם יבינו מה הם אומרים פשוט אומרים להם מלא פעם מילה והם חוזרים עליה