3 תשובות
95% פוליאסטר
פוליאסטר זה מפלסטיק ממוחזר בדרכ זה פחות מזהם
פוליאסטר