3 תשובות
יכול להיות
בתחנות דלק יש מכשיר שבודק לחץ צמיגים
בתחנות דלק יש מכשיר של לחץ אוויר ויש סיכוי אולי הצמיגים אמורים להיות ככה !
אנונימי
תיגש לתחנת דלק ותבדוק לחץ אוויר בצמיגים יכל להיות מאוד שחסר לך אוויר באחד הצמיגים.