8 תשובות
לא
כן
כן
לאחרונה כן אחד
כן
הם בעיקרון הסיבה למה אני נכנס לפה
כן
לא.
אני מדברת באופן יומיומי וקבוע עם חברה מכאן אבל אנחנו מזמן כבר לא מתכתבות באתר.