תשובה אחת
לפעמים לא חייב לדבר וגם שתיקה זה בסדר. וזה לא מה שאת אומרת אלה איך שאת אומרת את הדברים בשיחה. יש כמה עקרונות כריזמה ושכנוע אם בא לך
אנונימי