תשובה אחת
לשלוח הודעה ולמחוק אותה ואז לכתוב אופס בטעות, או לכתוב מה קורה? הרבה זמן לא דיברנו, איך אתה?