4 תשובות
כן. תלוי בעבודה לרוב
רוב הסיכויים שכן
שואל השאלה:
בעבודה להביא אוכל לאנשים
צריך אישור ממי שמנהל שם..