2 תשובות
צילום של מי שמת בסוף ארי פוטר 2 (בזמן שהוא גוסס)
הכיתוב אני אחרי יום בית ספר
לעשות כיתוב של "הארי לוולדמורט בסוף הספר השביעי" והתמונה של ה-"חזרתי' או של ''השמועות על מותי היו מוגזמות''