3 תשובות
מה אכפת לך? אתה מרוויח כסף על לעשות ליטרלי כלום.
אין עבודה וכל דקה שם שאתה לא עובד אתה עושה כסף אישית הייתי נשאר, אבל כן יהיה מנומס ובסדר לבקש
תרוויח כסף מה יש לך להפסיד