תשובה אחת
תלוי לאיזה מטרה.
לי יש levone כמעט שנה והוא ללימודים כזה והוא סבבה