תשובה אחת
אולי הזכות לבחור ולהיבחר? לא סגורה על זה