3 תשובות
אני מכירה מלא שכן
אני אישית אתבאס אם הוא יעשה רק להן ויתייחס קק אליהן אבל אם הוא יתייחס בשווה גם אליי לא תהיה לי בעיה
כן ולא נדבר על זה שהוא לא מחזיר לי עוקב