3 תשובות
קפל פ*ת קדמי
כאילו שהמכנס ממש נכנס לנשמה
אנונימית
כאילו שהמכנס צמוד ממש
קפל פות קדמי