תשובה אחת
שאת לא לחוצה כרגע לחבר ואת מאמינה שזה יגיע יגיע