3 תשובות
חג שני של סוכות
זה חג שני
(הושענה רבה)
החג נכנס בראשון בערב יוצא בשני שוב
חג שני
D.N