4 תשובות
עובדים
עובדים
יש כאלה שעובדים ויש כאלה שלא, תשאלי אותם
חלק עובדים וחלק לא