תשובה אחת
לנסות למצוא חברים משוטפים ולהיפגש כולם ביחד אם הוא איתך בכיתה אפילו לבקש מחק או עט להגיד לו היי בבוקר... או פשוט לומר לו שאת רוצה שתחזרו להיות בקשר