3 תשובות
תדבר איתה על זה
אם אתה רואה שזה לא משתפר אז כו
תעיף אותה סתם נואשת מוזרה
אנונימי
לא