3 תשובות
כי מרוקו זה ביבשת אפריקה
C.
לא שמעתי על כאלה שלא אוהבים לומר את זה.
כי לרוב לא מקשרים את צפון אפריקה לשאר היבשת, לפחות מבחינה תרבותית