3 תשובות
כן
יש מקומות שכן יש מקומות שפתוחים חצי יום
אבל הרוב עובדים כרגיל