תשובה אחת
תעברי לcsgoכבר הסרוורים בישן כמעט לא פעילים