2 תשובות
שאחרי מחשבה רבהמהחלטת לעזוב כי ....מסיבות ככה וככה...
תודה רבה ..
את הסיבה ואז