5 תשובות
כן תשאלי
תשאלי מה קרה, לא אם הוא רוצה להיפגש בכלל.
תשאלי אם קרה משהו שגורם לו להתנהג ככה
תשאלי.