2 תשובות
גם וגם
שואל השאלה:
יש לך גם נורמה להביא לי לערך שאפתנות ולערך נאמנות?
אנונימית