3 תשובות
בגלל שהמידה גדולה יותר
יותר בד
כי מידה גדולה צריך לשלם יותר