3 תשובות
כי הגזרה שונה
המידות שונות בין חנות לחנות
גזרה שונה