4 תשובות
כן
כן
אנונימי
הם טחונים פיצוצים
אנונימי
הם תימנים ברור שכן
אנונימית