3 תשובות
כל עוד נוח לך מה את צריכה אישור ממישו?
איך זה נוח לך
לכי על שה אבל מה קורה אם את מקבלת?
באותו הנושא: