4 תשובות
בנות
נשים
לא יודעת למה
בנות יש יותר
שאלו את זה כבר טז אגיד לפי מה שראיתי:
נשים יש יותר