6 תשובות
.לא
לא
שואל השאלה:
בטוח? יש איזה עשרים הודעות של "משתתפת בצער המשפחה" ואז אני אכתוב "יהי זכרו ברוך.."
אנונימית
הכל בסדר תכתבי זה לא מוזר