תשובה אחת
למשל, מערכת ניהול ידע אינטרה-נטית של חברה מסחרית, שיהיו בה קבוצות מידע ראשיות כמו "שירות לקוחות", "מכירות", שירות טכני", "גביה". תחת כל קבוצה כזאת יהיו הרבה ישויות של פריטי ידע (Items) שכל אחד מהם יציג מידע מפורט, כמו: "מחירי חלקי חילוף", "עלות תיקון", "ריבית על חוב לקוח", "אופן הפקת העתק חשבונית", וכד'.