2 תשובות
מה יש לחשוב? מה הכוונה?
אני לא מבין את השאלה... מאיזה בחינה?