9 תשובות
כן
למה לא
זה לא שאלה.
ברור שכן
אם אתם ידידים כזה למה לא
אם אתם ידידים אז למה לא
לא ברשמיות, תביא/י סיבה כמו ללמוד למבחן או אנעארף מה ומפה לשם זה יזרום לשם