3 תשובות
חולצה של נירוונה לדעתי
חולצה
חולצה של נירוונה ברור מה השאלה