14 תשובות
ים
ים.
בריכה.
ים!
בריכה.
ים בארור
בריכה
בריכה, פעם הייתי מעדיף ים.
Aso
בריכה!
אני שונאת חולל
גם וגם
ים