9 תשובות
לא
לא
אני לא סומך עליה
בחיים לא
לא
כי לדעתי צריך שתהיה פרטיות לבן אדם
אני לא מאמינה שזה טוב לחטט בפלאפון של הבן זוג
צריך לסמוך עליו.
כי יש לי שם דברים פרטיים
אלה עם כן אנחנו ביחד ביחד
שוכבים ביחד מתנשקים
עם הגענו לשלב הזה אז כן
כן, יש לו גם את הטבעת אצבע
כן, כי לפעמים זה חשוב, כשהוא נוהג ואומר לי להתקשר למישהו וזה
ממלא אין לנו מה להסתיר
הוא יודע את הססמא למרות שלא רציתי שהוא ידע כי אני חושבת שפלאפון זה דבר פרטי (אני לא מסתירה ממנו כלום)
הוא נתן לי את הסיסמה שלו ואני נתתי את שלי
אין לי מה להסתיר ממנו...