3 תשובות
לא
לא אמור להיות שם ,אבל אם יש שם בסביבות ה70
700