3 תשובות
ארוכות תכף חורף
ארוכות
אבל אם את יכולה אז גם וגם