3 תשובות
עונה 2 פרק אני לא יודע
בתחילת עונה 2 כזה
עונה 2 פרק 6 הם ראו פעם ראשונה את אחת השנייה

עונה 2 פרק 14 הם התחברו