7 תשובות
לרוב אני דרף הטלפון.
כשאין לי סוללה אן משהו אני דרך המחשב
רק מהפלאפון
אני רק מהטלפון
התחברתי רק פעם אחת דרך המחשב וזהו לא התחברתי יותר אף פעם מהמחשב
עכשיו אני תמיד בטלפון
לפעמים מהמחשב
לפעמים, אבל לרוב מהטלפון.
אני מהטלפון