תשובה אחת
לא בצורה משמעותית, יכול להיות שתחול הקטנה לא גדולה