3 תשובות
כל שנתיים למרות שסיימתי בית ספר
כל שנה בתחילת שנה אבל אם יש חולצה שנהרסת או שרוצים עוד אחד אז אפשר לקנות מתי שרוצים