4 תשובות
גוגל.
1.84
1.76 בערך, הוא לא 1.84 בוודאות. היה בעבר 1.78-1.80 ונמך.
רוב הגבהים שרושמים בגוגל לא מדויקים