4 תשובות
3000 פרחים
שנה מחסימה אחרונה
אמינות 100
התנאים הם כאלו:
3,000 פרחים.
100% אמינות.
מגיל 15 ומעלה.
וותק של שנה וחצי באתר.
ושנה מאז החסימה האחרונה במידה והיתה.

לאחר מכן, פונים לצור קשר או לאחד מן הנאמנים הבכירים בבקשה לנאמנות בצירוף הסיבה למה לבחור "אותך" לנאמן/ת.
3000+ פרחים
100 אמינות
שנה וחצי ותק באתר
מעל גיל 15
שנה מאז החסימה האחרונה (אם הייתה)
3000 פרחים
100 אמינות
ותק של חצי שנה באתר
גיל 15+
שנה מאז חסימה אחרונה(במידה והייתה)