3 תשובות
יעני זריקת הרדמה? ברור שעם
ברור שעם הרדמה.
זה לעקור מהשרור יהיה לך כואב ממש